Đội ngũ nhân sự CDR & Chuyên gia liên kết

Đội ngũ nhân sự

Dirk Heijboer 20160927 SQR

Dirk Heijboer

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nhà Sáng Lập
Chuyên gia công trình Ven biển, Đường thủy và Cảng

+31 6 2503 2246 (Hà Lan)
d.heijboer@cdr-international.nl
Skype: dirk.heijboer

LinkedIn

Harrie Laboyrie 20160926 SQR

Harrie Laboyrie

Thành viên Hội đồng Quản trị, Cổ đông
Chuyên gia công trình Ven biển, Đường thủy và Cảng

+31 6 2241 0862 (Hà Lan)
h.laboyrie@cdr-international.nl
Skype: cdrjhl

LinkedIn

Gerrit Valk 20160927 SQR2

Gerrit Valk

Thành viên Hội đồng Quản trị
Giám đốc Điều hành

+31 6 2291 1689 (Hà Lan)
+234 810 447 5780 (Nigeria)
g.valk@cdr-international.nl
Skype: gerrit.valk

LinkedIn


Eelco Bijl SQR

Eelco Bijl

Chuyên gia kiến trúc ven biển và hàng hải
+31 6 2128 1490 (Hà Lan)
e.bijl@cdr-international.nl
Skype: eelcobijl

LinkedIn

Herald Vervoorn 20160929SQR

Herald Vervoorn

Quản lý dự án cấp cao
Kỹ sư hàng hải, sông và ven biển
Chuyên gia bảo vệ lũ lụt
+31 6 1241 7212 (Hà Lan)
h.vervoorn@cdr-international.nl
Skype: heraldvervoorn
LinkedIn

Steven te Slaa 20161014 SQR

Steven te Slaa

Phát triển Kinh doanh
Kỹ sư Hàng hải
+31 6 4230 5064 (Hà Lan)
s.teslaa@cdr-international.nl
Skype: steven.te.slaa

LinkedIn


Josée Soppe

Tiếp thị & tài chính
+31 6 8773 2382 (Hà Lan)
j.soppe@cdr-international.nl
Skype: josee.soppe
LinkedIn

Bas van de Sande 20161122 SQR SML

Bas van de Sande

Chuyên gia GIS
Kỹ sư Hàng hải, công trình đường thủy và ven biển
+31 6 1144 9593 (Hà Lan)
+234 816 636 9070 (Nigeria)
b.vandesande@cdr-international.nl
Skype: bas.van.de.sande5

LinkedIn

Bart-Jan van der Spek SML

Bart-Jan van der Spek

Kỹ sư công trình ven biển
+31 6 4143 7344 (Hà Lan)
bj.vanderspek@cdr-international.nl
Skype: bartjanvanderspek
LinkedIn


Laurens Poelhekke 20161125 SQR2,

Laurens Poelhekke

Đại diện Đông Nam Á
Kỹ sư tài nguyên nước
+31 6 2182 9283 (Hà Lan)
+84 8 6804 6705 (Việt Nam)
l.poelhekke@cdr-international.nl
Skype: laurens.p
LinkedIn

Sophie Bockelmann SQR 20170105

Sophie Bockelmann

Kỹ sư công trình ven biển
s.bockelmann@cdr-international.nl
Skype: S.Bockelmann1
LinkedIn

David Heineke 20170208 MNP QSR

David Heineke

Kỹ sư Hàng hải và Duyên hải
d.heineke@cdr-international.nl
Skype: david.heineke 
LinkedIn


Hettiarachchi D.S.B. 20160929SQR

D.S.B. Hettiarachchi

Kỹ sư công trình biển Cao cấp /
Kỹ sư xây dựng Cao cấp
Cựu Kỹ sư trưởng của SLPA
+94 77 755 4860 (Sri Lanka)
heti45@yahoo.com

Jenny Pronker 20180215 SQR220

Jenny Pronker

Kỹ sư ven biển và sông
+31 6 1992 5116 (Hà Lan)
j.pronker@cdr-international.nl
Skype: jenny.pronker
LinkedIn

Max Nods 20161128 SQR

Max Nods

Kỹ sư Vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp Cao cấp
Công trình Tường chắn và đất yếu
+31 6 4849 0764 (Hà Lan)
+234 809 673 3 760 (Nigeria)
maxnods@mac.com
Skype: max.nods1

LinkedIn

 

Kỹ sư liên kết

 

Tony Bent 20160928 SQR

Tony Bent

Consultant Project Management
Sr. Civil Engineer
+44 795 696 4675 (UK)
+234 817 0437990 (NG)
Skype: anthonysbent
LinkedIn

Bart Peerbolte 20161020 P1050473 SQR

Bart Peerbolte

Coastal and River Expert
+31 6 2000 8397 (NL)
Skype: Bart.pb

LinkedIn

Ad de Goffau

Ad de Goffau

Sr. Water Resources Specialist
Environmentalist | Geohydrologist
+31 6 2914 3093 (NL)
Skype: Adriaan de Goffau

LinkedIn


Stef Stevense 20170208 InBeeld SQR

Steff  Stevense

Sr. Marine Rock Engineer
Quarry and Blasting Expert
+31 6 5117 6338 (NL)

GJ-Akkerman-201611-SQR2

Gert Jan Akkerman

Sr. Hydraulic and Morphological Expert
Coastal and Rivers Engineering
+31 6 5108 1259 (NL)
Skype: gj.akkerman

LinkedIn

Doekle Terpstra

Sr. Port and Port Structures
Engineering Specialist
+31 6 5759 7505 (NL)
Skype:

LinkedIn


Marco Westra

Sr. MetOcean Specialist
Numerical Modelling Expert
+31 6 3310 2554 (NL)
Skype: marcowestra

LinkedIn

Sigurdur Sigudarson

Sr. Breakwater Design Expert
Marine Rock Quarry Specialist
+354 898 0931 (IS)
Skype: shigurdur

LinkedIn

Peter Vos + logo XS

Peter Vos

Sr. Financial Expert
Sr. Water Economist
+31 6 5756 9037 (NL)
Skype: Peterghvos
LinkedIn


Harry Derks

Sr. Advisor Sustainable Urban Developments
& Water Management
+31 6 5516 0270 (NL)
Skype: hhw.derks

LinkedIn

Frank Keukelaar

Sr. Flooding and Drainage Specialist
+31 6 1586 8174 (NL)
Skype: fkeukelaar
LinkedIn

Albert Voortman

Sr. Pipeline Engineer
+31 6 5119 3781 (NL)
Skype: albert.voortman1

LinkedIn