1. Bảo vệ bờ biển và ICZM (Quản lý tổng hợp đường ven biển)

Có trụ sở tại Hà Lan, hơn ai hết chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ bờ biển và ICZM (Quản lý tổng hợp vùng ven biển), vì khoảng 2/3 đất nước của chúng tôi có nguy cơ lũ lụt, trong khi là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới. Các cồn cát tự nhiên và đê, đập và cổng ngãn lũ nhân tạo được xây dựng để chống lại bão từ vùng biển Bắc. Trong những năm gần đây, chúng tôi tập trung chuyển sang ‘sống chung với lũ’ và ít gia tăng xây dựng đê và các cấu trúc bảo vệ biển. Ngoài ra, dọc theo bờ biển, nhiều ‘công trình truyền động tự nhiên’ được thúc đẩy bằng cách giới thiệu ‘động cơ cát’ như một hình thức bảo vệ bờ biển và bao gồm các cồn cát và bãi biển dọc theo các tường chắn biển Hondsbossche và Pettemer nổi tiếng. Tuy nhiên, kiến thức của chúng tôi về cấu trúc truyền thống vẫn được cập nhật.
Thiết kế của các hệ thống bảo vệ bờ biển có thể bao gồm (hoặc là một sự kết hợp của):

 • Nuôi bãi lăp lại
 • Đê biển, xây dựng từ đá hoặc cấu trúc nhẹ hơn (cọc gỗ, các yếu tố địa tổng hợp)
 • Rạn san hô hoặc đê chắn sóng, các rạn san hô đế thấp hoặc ngập nước, gắn liền hoặc tách ra khỏi bờ biển
 • Kè bảo vệ bờ bao gồm đá, yếu tố bê tông hoặc tường chắn sóng
 • Lắp đặt bẫy trầm tích trong trường hợp đường bờ biển ngập bùn

Phương pháp tiếp cận

Trước khi bắt đầu thiết kế các cấu trúc bảo vệ bờ biển, cần phải có sự hiểu biết chính xác về hệ thống hình thái – động lực. Cần có các nghiên cứu số học về hình thái sơ bộ, dòng chảy và sóng để tạo điều kiện thiết kế và làm cơ sở cho các nghiên cứu thiết kế kết cấu.
Mỗi giải pháp hoặc sự kết hợp các giải pháp có thuận lợi hoặc nhược điểm riêng, được tùy chỉnh và cân bằng cho từng dự án, dựa trên tình hình địa phương, điều kiện thủy lực và nhu cầu của chủ đầu tư. Tùy thuộc vào các điều kiện hình thái, đặc điểm bờ biển tại địa phương và tính sẵn có của vật liệu, giải pháp tốt nhất được lựa chọn và thiết kế cho hệ thống bảo vệ vùng ven biển được thực hiện.
Sơ đồ mặt bằng tối ưu và thiết kế kết cấu là sự cân bằng giữa chi phí, chức năng của thiết kế, tác động (môi trường) của hệ thống và phương pháp xây dựng (thực tế).

Dịch vụ

CDR có thể cung cấp các nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ vùng ven biển như sau:

 • Nghiên cứu (lịch sử) tiến hóa đường bờ biển
 • Nghiên cứu mô hình sóng và dòng chảy để tìm hiểu các điều kiện (thiết kế) xung quanh và cực đoan
 • Các nghiên cứu về quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICZM)
 • Các nghiên cứu thiết kế kết cấu và bảo vệ vùng ven biển bao gồm phân tích địa kỹ thuật
 • Nghiên cứu tác động hình thái
 • Các sơ đồ hoàn chỉnh có thể được xác minh bằng cách sử dụng thử nghiệm mô hình 2D hoặc 3D trong các phòng thí nghiệm chuyên dụng, dưới sự giám sát của chuyên gia CDR

Các chuyên gia của CDR và các đối tác đã thực hiện nhiều dự án nghiên cứu (thiết kế) bảo vệ vùng ven biển trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp các nghiên cứu mô hình có độ chính xác cao, quản lý dự án toàn diện với phương pháp tiếp cận linh hoạt cho chủ đầu tư và các chuyên gia thiết kế có kinh nghiệm để tối ưu hóa hiệu quả về chi phí của thiết kế.

Các dự án ICZM và kỹ thuật công trình ven biển

Liberia – UNDP – Coastal Vulnerability & Protection for Monrovia Metropolitan Area

Bangladesh – RVO – Khulna as a Water Inclusive Enclave [Water as Leverage]

Georgia – Struijk BV – Batumi Coastal Protection Design Review

São Tomé and Principe – MIRNA – Água Grande District Coastal Protection

Nigeria – DEME – Tender Design Shore Protection Ilubirin Island Phase I+II

Netherlands – The Hague Port – Breakwater Health Scan ®

Sierra Leone – CWGC – Sea Defence King Tom Common Wealth War Cemetery

Nigeria – DEME – Bonny Island Coastal Protection

Nigeria – Dangote – 3D Model Test of Breakwater Design

South East Asian Port – QAQC Support & Chinapode Placement Supervision

Netherlands – VolkerInfra – Sedimentation and Erosion Calculations Houtribdijk

Tanzania-Marine Vision-Beach Protection Design of Mtoni Marine Hotel

Bangladesh – Government of Bangladesh / HaskoningDHV – Coastal Embankment Improvement Project Phase 1 (CEIP-1)

Bangladesh – CHEC Bangladesh – Marine Drive Express Way and Coastal Protection

Maldives – RIU Atoll Pvt – Beaches and Marine Works Design RIU Resort

Nigeria – Jan de Nul – Lagos/Lekki Coastal Erosion Assessment

South-east Asia – Investigation and Design Study of Revetment Remediation Works, including 2D Physical Model Testing

Nigeria – NPA – Tin Can Island Port Shore Protection

Nigeria – NNPC – Project Management and Technical Support Gas Revolution Industrial Park (GRIP)

Sri Lanka – FHEC – Port City Colombo – Stability of Construction Works during Monsoon Period

Israel-PMEC-Ashdod-Hadarom Port Project

Sri Lanka – CHEC – Design Review Colombo Port City

Sri Lanka – CHEC – Colombo Port City – 2D Physical Model Testing

Abu Dhabi – Al Masaood & Sons – Development Support Crablocks Artificial Armouring

Sri Lanka – CHEC – Port City Colombo – Value Engineering

Sri Lanka – CHEC – Hambantota Port – Artificial Island Design

Nigeria – SENL – Lagos State Groyne Construction Project – Review of Adopted Design

The Gambia – NIRAS/UNDP – Coastal Protection Project