4. Quy hoạch tổng thể Cảng

Dân số thế giới đang tăng lên và nhu cầu về thương mại và vận chuyển đường thủy đang tăng lên. Điều này đòi hỏi phải phát triển các cảng sông và biển hiện có đồng thời xây dựng mới các cảng. Mặc dù ngành hàng hải đang phát triển tương đối liên tục, nền kinh tế năng động và sự chuyển đổi năng lượng toàn cầu thúc đẩy một cách tiếp cận linh hoạt với quy hoạch tổng thể cảng, vì loại hình và tầm quan trọng của nhu cầu vận tải có thể thay đổi nhanh.
Phát triển bền vững cũng đóng một vai trò quan trọng trong Quy hoạch tổng thể Cảng; chủ yếu là do vận chuyển hàng rời bằng đường thủy là phương thức vận chuyển hiệu quả nhất về mặt sử dụng năng lượng, và thứ hai, vì các khía cạnh về phát triển bền vững sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thiết kế và lập quy hoạch cảng (từ góc độ cấu trúc – tuổi thọ, năng lượng và môi trường).

Phương pháp tiếp cận

Một Quy hoạch tổng thể Cảng tích hợp quy hoạch và tổ chức cơ sở vật chất, hoạt động, quản lý và dịch vụ của một cảng. CDR International tập trung vào các khía cạnh vật lý của cảng, vì các khía cạnh này ít linh hoạt nhất và khó điều chỉnh và thích ứng một khi chúng đã được đưa vào triển khai thực hiện. Cấu hình không gian của các thành phần của cảng là chìa khóa giải quyết vấn đề nói trên. Việc phát triển cảng một cách hợp lý qua các giai đoạn được xem xét nhằm phục vụ các nhu cầu trong tương lai phù hợp với các kịch bản kinh tế địa phương và toàn cầu.
Sơ đồ mặt bằng đê chắn sóng cho cảng và kênh điều hướng là một cán cân quan trọng giữa chi phí nạo vét, chi phí xây dựng đê chắn sóng, các khía cạnh về hàng hải và nhiễu sóng bên trong cảng.
Tất cả các yếu tố không gian có liên quan trong quy hoạch cảng đang được tích hợp vào một cơ sở dữ liệu không gian (dựa trên GIS). Cơ sở dữ liệu này chứa tất cả các thông tin mô tả, quy định và định lượng của các thành phần cảng (nếu cần thiết trên các mức quy mô khác nhau) và cơ sở dữ liệu này cho phép lật lại thiết kế một cách nhanh chóng.

Dịch vụ

CDR có thể cung cấp các dịch vụ sau trong lĩnh vực quy hoạch tổng thể cảng:

  • Nghiên cứu (tiền) khả thi
  • Nghiên cứu phân bổ mặt bằng dựa trên GIS
  • Phân tích thời gian ngừng hoạt động và xác định bố cục cảng tối ưu về các khía cạnh kinh tế và môi trường; đê chắn sóng kết hợp với kênh điều hướng, lưu vực (quay trở), cầu cảng và bến.
  • Các nghiên cứu về cung và cầu
  • Tiến hành khảo sát và lập biểu đồ địa hình & độ sâu
  • Xem xét các phương án trung chuyển
  • Tăng cường các hành lang nội địa hiện có và phát triển các hành lang mới
  • Phương pháp xây dựng và vật liệu xây dựng đê chắn sóng
  • Các vấn đề về hàng hải và điều hướng cho tàu đến và rời cảng
  • Độ ổn định thủy lực của cấu trúc mái

Các dự án Quy hoạch tổng thể Cảng

Netherlands – The Hague Port – Port Study for Finish Volvo Ocean Race 2018

Bangladesh – Dutch Terminal Management – Study Floating Harbour Bengal Bay

Bangladesh – EGCB/AFConsult – Pekua Coal Power Plant

Sri Lanka – CHEC – Colombo Port City Development / QA/QC Site Support and Supervision

Costa Rica – APMT – Port Moin Breakwater Design Review

Nigeria – Gasinvest – Evaluation of Marine Aspects for FSRU to feed ELPS Pipeline

Sri Lanka – MTBS – National Ports Master Plan

UAE Abu Dhabi – Overseas AST Company – Arzanah Temporary Port Design

Guinea – DEME – Kamsar Dump Losses Ratification Study

Netherlands – The Hague Port – Breakwater Health Scan ®

Sri Lanka – Ministry of Fisheries / ADB – Fishery Harbour Review

Saudi Arabia – Van Oord – Ras al Khair Value Engineering

Ivory Coast – DEME – Port of Cotonou Maintenance Dredging

Thailand – CHEC – Tender Support Thepha Power Plant Project

Georgia – APMT – Poti Port Master Plan Review

South East Asian Port – QAQC Support & Chinapode Placement Supervision

Guinea – DEME – Design Study Port Kamsar Jetty Extension

Maldives – RIU Atoll Pvt – Beaches and Marine Works Design RIU Resort

Nigeria – NPA – Condition Survey of Koko Port Sheet Piles

Nigeria – NPA – Tin Can Island Port Shore Protection

Ghana – CHEC – Tema Port Development

Uruguay – DEME – Value Engineering Breakwater LNG Terminal Marine Scope

Nigeria – OrleansInvest-Prodeco – FS Badagry Port Development and Sandbar Breakwater Design

Israel-PMEC-Ashdod-Hadarom Port Project

Kingdom of Tonga – CHEC – Pre-Feasibility Study Ship Repair Facility

Nigeria – Dangote – Lekki RO-RO Jetty Detailed Design

Nigeria – DEME/BCC – Port Harcourt Development

Sri Lanka – CHEC – Hambantota Port – Artificial Island Design

Nigeria – Digisteel – Ogogoro Island – Navigation Study Terminal Access

Nigeria – Port Notel – Feasibility Study for Deep Sea Port

Nigeria – Nigerian Port Authority – Ibom Deep Sea Port – Advisory Consultancy

Nigeria – Petrolex – Tankfarm Project – Feasibility Studies Marine Transport Delivery

Nigeria – TSL Southern Gascoy – LPG Jetty Site Selection and Tender Design