7. Công trình thoát nước đô thị

Ngày nay, hơn một nửa dân số thế giới sống ở các thành phố và quá trình đô thị hóa dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra. Đặc biệt ở các nước đang phát triển, các thành phố phát triển nhanh, nhưng sự phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thì tụt lại phía sau. Các hệ thống thoát nước thường không đủ kích thước để thoát nước cho các khu vực được mở rộng, gây tắc nghẽn thủy lực và lũ lụt. Đồng thời khí hậu đang thay đổi và thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, với những cơn bão lớn hơn và thể tích mưa cao hơn.
Đô thị hóa kết hợp với biến đổi khí hậu làm trầm trọng các vấn đề; lũ lụt đang tái diễn ở nhiều thành phố, thiệt hại gia tăng, và số lượng thương vong tăng lên. Điều này đòi hỏi phải phát triển của hệ thống thoát nước đô thị một cách bền vững (SUDS) có thể đối phó với các khu vực lớn có đường nhựa hoặc được lợp mái. Những khu vực đô thị này đã mất khả năng hấp thụ nước mưa (ít xâm nhập đất, nước ngầm và bốc hơi) thường là nguồn gốc vấn đề.

Phương pháp tiếp cận

Kỹ thuật thoát nước đô thị của chúng tôi tập trung vào một phương pháp tiếp cận tích hợp và từng bước để thiết kế các hệ thống hiệu quả về chi phí với tác động môi trường thấp nhằm thoát nước và quản lý nước mặt bằng cách thu thập, vận chuyển, lưu giữ và cất chứa. Các hệ thống này có thể được phát triển cả về quy mô nhỏ (mảnh đất) và quy mô lớn (thành phố). Phương pháp tiếp cận mà chúng tôi áp dụng gồm các bước sau:

 1. Lập bản đồ các lưu vực, xác định các tiểu lưu vực, tạo ra – tốt nhất là – Mô hình địa hình kỹ thuật số 3D mô tả chi tiết hình thái địa hình
 2. Lập bản đồ hệ thống thoát nước hiện tại với tất cả các thành phần và kích thước
 3. Thu thập dữ liệu thủy văn, loại đất và mục đích sử dụng đất
 4. Thiết lập mô hình mô phỏng cho hệ thống thoát nước hiện tại để xác định các vị trí tắc nghẽn
 5. Đánh giá các phương án thay thế thiết kế khác nhau để chỉ ra các vị trí tắt nghẽn (theo cách lặp đi lặp lại), phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư
 6. Chuẩn bị thiết kế cho phương án ưa thích

Các giải pháp không chỉ tập trung vào việc tái lập kích thước mạng lưới hệ thống thoát nước mà còn cân nhắc việc xử lý nguồn gốc (giảm rò rỉ, chuyển hướng thượng nguồn, cất chứa tạm thời), giảm tác động (các biện pháp giảm thương vong và thiệt hại), và bảo trì. Chúng tôi đang tìm kiếm sự cân bằng giữa vận chuyển và lưu giữ.
CDR có các chuyên gia để tìm ra giải pháp cho các vấn đề thoát nước (đô thị). Chúng tôi phối hợp làm việc cùng với các công ty khảo sát địa hình chuyên nghiệp, trong đó có những công ty sử dụng máy móc tự động.

Dịch vụ

CDR có thể cung cấp các dịch vụ sau trong lĩnh vực thoát nước đô thị:

 • Nghiên cứu khả thi cho hệ thống thoát nước đô thị bền vững
 • Các nghiên cứu dự báo về lượng mưa và dự báo rò rỉ tại lưu vực lưu trữ
 • Khảo sát độ sâu và thu thập dữ liệu trên các hệ thống thoát nước hiện tại kết hợp với các công ty khảo sát chuyên ngành
 • Thiết lập mô hình số mô phỏng thoát nước cho công suất xả vì mục đích kỹ thuật
 • Thiết kế Hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDS)

Dự án Thoát nước đô thị

Liberia – UNDP – Coastal Vulnerability & Protection for Monrovia Metropolitan Area

Bangladesh – RVO – Khulna as a Water Inclusive Enclave [Water as Leverage]

Bhutan – RVO – Study Bank Protection Gelephu along Mao River

Tanzania – Ecorys / Worldbank – Design Charrette for Msimbasi River

Vietnam – Trung Nam – Review Ho Chi Minh City (HCMC) Flood Protection

Bangladesh – Government of Bangladesh / HaskoningDHV – Coastal Embankment Improvement Project Phase 1 (CEIP-1)

Sri Lanka – Lion Brewery – Flood Risk Analysis and Flood Protection

Sri Lanka – UDA – S-EIA Colombo Port City

Sri Lanka – CHEC – Design Review Colombo Port City

Nigeria – SENL – Eko Atlantic – Canal Entrance and Outlet Consultancy Services