8. Vận tải thủy nội địa

Dân số thế giới đang tăng lên và nhu cầu về thương mại và vận chuyển đường thủy cũng tăng trưởng nhanh chóng. Điều này đòi hỏi phải phát triển các cảng sông hiện có và xây dựng mới cảng sông với các phương tiện vận tải đường thủy phù hợp. Ngày càng có nhiều cảng biển lớn trên toàn cầu bắt đầu chuyển đổi phương thức vận tải từ đường bộ sang đường thủy và kênh để kết nối với khu vực nội địa (ví dụ: Cảng Rotterdam).
Đặc biệt là ở các vùng đồng bằng, việc sử dụng vận tải thủy nội địa có thể giải tỏa tắc nghẽn trên các tuyến đường bộ, cả cho hành khách và hàng hóa. Các kết nối đường thuỷ nội địa hoạt động tốt có liên quan chặt chẽ đến lưu lượng dòng chảy sông, hình thái – động lực học và mức độ đất thấp của vùng đồng bằng châu thổ.
Để thiết lập và duy trì các tuyến đường thủy nội địa như vậy, kỹ thuật phức tạp là bắt buộc.

Phương pháp tiếp cận

CDR International cam kết toàn diện với việc phát triển các tuyến đường thủy nội địa, vì chúng tôi tin rằng đây là phương thức vận tải phù hợp với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn (phương tiện vận tải hiệu quả nhất) và chuyển đổi phương thức vận tải (cả hàng hóa và hành khách).
Các chiến dịch khảo sát chính xác và các nghiên cứu mô hình số sẽ vạch ra tình huống hiện tại với khả năng cung cấp các dự báo về điều kiện cực đoan và xung quanh trong tương lai, và các thay đổi về hình thái. Điều này bao gồm khối lượng nạo vét dự kiến, tối ưu hóa các tuyến vận tải và tùy chọn các phương thức vận chuyển hạn chế để phục vụ các nghiên cứu mô hình hình thái tiêu chuẩn về vận chuyển cát, xói mòn và bồi tụ, có và không có cấu trúc bảo vệ.
Sự hiểu biết sâu sắc về các con sông và kênh rạch kết hợp với chuỗi hậu cần được điều chỉnh tốt là chìa khóa cho sự thành công của hệ thống đường thủy nội địa.

Dịch vụ

CDR có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến Vận tải thủy nội địa như sau:

  • Nghiên cứu (tiền) khả thi về cảng và các cấu trúc hàng hải
  • Nghiên cứu phân mặt bằng dựa trên GIS cho cảng cạn
  • Các nghiên cứu về cung và cầu
  • Tiến hành khảo sát và lập biểu đồ địa hình & độ sâu
  • Phát triển các hành lang nội địa hiện có và phát triển các hành lang mới
  • Phương pháp xây dựng và vật liệu xây dựng đê chắn sóng
  • Các phương diện về hàng hải và tàu thuyền cho tàu đến và rời cảng
  • Dịch vụ thiết kế cho các cầu cảng, nhà máy đóng tàu, công trình hàng hải và vận tải đường thủy (nội địa)

ùng với các đối tác chuyên gia của mình, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyển giao cấp cao nhất cho các khách hàng quan tâm đến việc chuyển nhượng quyền quản lý kênh điều hướng cho các cơ quan cảng và đường thủy nội địa.

Các dự án Vận tải thủy nội địa

Myanmar – MoT – Ayeyarwady River Basin Management (AIRBM)

Nigeria – EWB – Eko Water Buses Project Lagos

Nigeria – Digisteel – Ogogoro Island – Navigation Study Terminal Access

Nigeria – SENL – Eko Atlantic – Canal Entrance and Outlet Consultancy Services

Nigeria – Petrolex – Tankfarm Project – Feasibility Studies Marine Transport Delivery

Nigeria – TSL Southern Gascoy – LPG Jetty Site Selection and Tender Design