9. Vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp

Hệ thống vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp cho phép xây dựng các giải pháp tài chính hấp dẫn, sáng tạo và bền vững.
Ưu điểm của hệ thống vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp là tính linh hoạt trong thiết kế, hiệu quả về chi phí và tốc độ lắp đặt. Tại nhiều khu vực, không có đủ đá gần đó để xậy dựng các công trình bằng đá. Sử dụng công nghệ này, cát và đất từ ngay tại khu vực này có thể sử dụng trong cấu trúc ổn định. Điều này có thể tiết kiệm đáng kể chi phí so với phương án vận chuyển vật liệu.
Thiếu đất và vật liệu xây dựng cơ bản (như sỏi) làm tăng nhu cầu phải xây dựng trên địa hình khó khăn (như đất yếu) chỉ với các vật liệu sẵn có tại địa phương. Do đó, thách thức đối với ngành xây dựng phải tạo ra các loại đất chịu lực tốt để phát triển và bảo vệ các địa hình sẵn sang xây dựng có sẵn, luôn tăng lên.
CDR International cung cấp các dịch vụ bao gồm kỹ thuật giải pháp vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp, nghiên cứu khả thi, bản vẽ thi công và hỗ trợ tại hiện trường.

Phương pháp tiếp cận

Trong phương pháp tiếp cận của chúng tôi, chúng tôi so sánh các giải pháp vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp với các giải pháp truyền thống. Khi công trường được xác định, sau khi điều tra khảo sát hiện trường, chúng tôi có thể chuẩn bị các giải pháp khái niệm thay thế, bao gồm các giải pháp thay thế vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp. Tiếp theo, tính khả thi của giải pháp vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp được so sánh với các giải pháp và phương pháp truyền thống như trộn đất sâu (trộn tại chỗ) và cột đá hoặc cát. Thông thường, các giải pháp vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp đòi hỏi ít không gian hơn và hấp dẫn về mặt tài chính so với giải pháp truyền thống. Chúng tôi nhấn mạnh rằng các thiết kế được dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia (quốc tế), có xem xét mong muốn của chủ đầu tư, các tiêu chí thiết kế và các thông số về đất đai và thủy lực tại địa phương.
Sau giai đoạn thiết kế, các tiêu chí xây dựng và vận hành được kết hợp với kiểm tra và giám sát công trường. Các giải pháp vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp từ các nhà cung cấp khác nhau được so sánh để có được giải pháp tốt nhất cho dự án.

Dịch vụ

CDR International cung cấp các thiết kế kỹ thuật vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp sơ bộ và chi tiết đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia (quốc tế). Cả hai thiết kế kỹ thuật vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp sơ bộ và chi tiết có thể được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia (quốc tế), có tính đến các tiêu chí thiết kế và các thông số về đất và thủy lực của địa phương.
Các dịch vụ này bao gồm thiết kế vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp, nghiên cứu khả thi, bản vẽ thi công và hỗ trợ tại hiện trường trong các lĩnh vực sau:

Công tác đất và nền

  • Tường và mái dốc: hệ thống đất tăng cường vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp (GRS)
  • Kè bờ: trên các loại đất yếu, trên cọc, trên các cột được bọc vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp (GEC), trên các hố sụt

Đường và mặt đường

  • Gia cố bê tông nhựa để ngăn chặn nứt phản xạ: phục hồi mặt đường bê tông nhựa và bê tông
  • Tăng cường lớp bây để tăng khả năng chịu lực của các lớp và để giảm biến dạng và lún: đường tạm thời và sàn thi công, đường vĩnh viễn và mặt đường, lớp bây đường sắt

Kỹ thuật thủy lực

  • Kỹ thuật công trình ven biển: đê chắn sóng, kè, bảo vệ bờ, đập và đê
  • Đường thủy: lớp ốp đáy kênh, các giải pháp kiểm soát xói lở, đập và đê, bảo vệ đáy và phòng chống xói mòn
  • Các nguồn nước: các giải pháp kiểm soát lớp lót và xói lở, bảo vệ bờ
  • Thoát nước: thoát nước cống bằng ống địa kỹ thuật

Dự án Kỹ thuật vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp

Sri Lanka – RHDHV – Bridge Approach Road Dikkowita Fishery Harbour

Nigeria – OrleansInvest-Prodeco – FS Badagry Port Development and Sandbar Breakwater Design

Nigeria – Dangote – Lekki RO-RO Jetty Detailed Design

Nigeria – SENL – Eko Atlantic – Canal Entrance and Outlet Consultancy Services