6. Phòng chống lũ lụt và IWRM (Quản lý tổng hợp tài nguyên nước)

Có trụ sở tại Hà Lan, hơn ai hết, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc phòng chống lũ lụt và quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM), vì khoảng 2/3 đất nước dễ bị lũ lụt, trong khi đây là một trong những quốc gia đông dân nhất trên thế giới.
Các đụn cát tự nhiên và đê nhân tạo, đập và cổng ngăn lũ cung cấp khả năng phòng thủ chống lại bão dâng từ biển. Đê sông ngăn lũ từ nước sông tràn vào trong thành phố từ các con sông lớn như sông Rhine và Meuse, trong khi một hệ thống thoát nước phức tạp, kênh và trạm bơm giữ cho các khu vực đất thấp khô ráo phục vụ mục đích sống và canh tác nông nghiệp, phần đất được gọi là đất lấn biển, phần nổi tiếng của lịch sử Hà Lan và được kiểm soát bởi các ban quản lý nước. Xem thêm www.hydrology.nl.

Trong những năm gần đây, trọng tâm của chính sách IWRM của Hà Lan được chuyển từ ‘chiến đấu với lũ’ thành ‘sống chung với lũ’ do đó chúng tôi ít dựa vào sự hỗ trợ liên tục của đê và các cấu trúc bảo vệ biển. Là một phần của phương pháp ‘chừa chỗ cho sông’, nhiều vùng đồng bằng ngập nước đã được quy hoạch lại và tăng lưu lượng thủy lực và tạo nhiều nhiều khu vực tự nhiên hơn.

Các hạng mục điển hình trong các dự án Phòng chống lũ lụt và IWRM của Hà Lan là:

 • Sông, kênh rạch, đồng bằng ngập nước
 • Đê, đập và kè
 • Công trình cải tạo sông, kè, đê biển
 • Các rào chắn bão, kết cấu kênh thoát nước, đập tràn có thể điều chỉnh, các trạm bơm
 • Đất lấn biển và hệ thống thoát nước nông thôn

Phương pháp tiếp cận

Trong phương pháp tiếp cận của chúng tôi, chúng tôi hướng đến cả giải pháp kỹ thuật cứng và mềm.
Kết hợp sự hiểu biết sâu sắc về tình hình thực tế, dựa trên bí quyết và kinh nghiệm, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các mô hình số như một công cụ để phân tích chi tiết hơn nguyên nhân của bất kỳ vấn đề hoặc rủi ro về lũ lụt và xác định các giải pháp thay thế.
Định lượng nguy cơ lũ lụt được thực hiện bởi các mô hình số hiện đại, là các công cụ đắc lực. Chúng tôi kết hợp kiến thức truyền thống về kế hoạch IWRM của Hà Lan với các giải pháp mới và sáng tạo. Khi xác định giải pháp kỹ thuật, chúng tôi quản lý riêng từng dự án. Sự tham gia của CDR phụ thuộc vào yêu cầu của chủ đầu tư vì chúng tôi có thể thực hiện thiết kế và dự án được xây dựng bởi các nhà thầu. Chúng tôi thường hỗ trợ các nhà thầu trong giai đoạn đấu thầu để chuẩn bị một gói thầu có khả năng thắng và hoàn thiện các thiết kế chi tiết.
Đối với các thiết kế chi tiết, chúng tôi thường sử dụng bản vẽ 3D hoặc DTM (Mô hình địa hình kỹ thuật số), do đó, thiết kế có thể là thông tin đầu vào trực tiếp cho các thiết bị xây dựng có hệ thống DGPS. Điều này đặc biệt thú vị đối với các dự án có công tác đất quy mô lớn và xây dựng dưới mực nước.

Dịch vụ

CDR International cung cấp các dịch vụ sau trong lĩnh vực Phòng chống lũ lụt và IWRM:

Mô hình số và phân tích thống kê
Tùy thuộc vào khu vực và tình hình điển hình, chúng tôi có thể cung cấp các nghiên cứu mô hình sau đây, sử dụng bộ phần mềm nổi tiếng của MIKE hoặc DELFT / SOBEK. Các mô hình khác như HEC-RAS hoặc các chương trình nguồn mở khác sẽ được xem xét tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư:

 • Nghiên cứu mô hình 1D cho đất lấn biển và thoát nước, bao gồm mô hình thoát nước mưa
 • Nghiên cứu mô hình 2D cho các sông, bao gồm các vùng đồng bằng ngập nước, đầm phá và cửa sông
 • Phân tích thống kê dữ liệu đo được và xác định các điều kiện thiết kế cực đoan
 • Lập bản đồ rủi ro lũ lụt (GIS hoặc là một phần của mô hình thủy lực, để xác định các khu vực dễ bị lũ lụt liên quan đến các điều kiện cực đoan)
 • Mô hình ngập lụt (xác định các tác động của đê điều hoặc đập)

Chúng tôi có thể chuẩn bị thiết kế sơ bộ và thiết kế chi tiết bao gồm phân tích địa kỹ thuật và cấu trúc và các tài liệu thầu.

Nghiên cứu khả thi và thiết kế khái niệm
Tính khả thi của các giải pháp sẽ dựa trên:

 • Phương án kỹ thuật
 • Tác động môi trường và xã hội
 • Chi phí và vận hành & bảo trì

Giảm thiểu rủi ro lũ lụt / thiên tai (DRR)
Vì các lưu vực sông thường có mật độ dân cư đông đúc hoặc được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, ngày nay, đánh giá nguy cơ ngập lụt và giảm thiểu rủi ro lũ lụt thường xuyên được chú ý.
Một phương pháp tích hợp được khuyến khích để phát triển bền vững lưu vực sông, trong khi tối đa hóa lợi ích ròng từ các vùng đồng bằng ngập nước hoặc lưu vực sông. Phần quan trọng của phương pháp này là vận hành hiệu quả các cấu trúc kiểm soát lũ trong hệ thống, dự báo đáng tin cậy về lũ lụt và các biện pháp cảnh báo sớm.

Các dự án phòng chống lũ lụt và IWRM (Quản lý tổng hợp tài nguyên nước)

Liberia – UNDP – Coastal Vulnerability & Protection for Monrovia Metropolitan Area

Bangladesh – RVO – Khulna as a Water Inclusive Enclave [Water as Leverage]

Bhutan – RVO – Study Bank Protection Gelephu along Mao River

Bangladesh – EGCB/AFConsult – Pekua Coal Power Plant

Tanzania – Ecorys / Worldbank – Design Charrette for Msimbasi River

Vietnam – Trung Nam – Review Ho Chi Minh City (HCMC) Flood Protection

São Tomé and Principe – MIRNA – Água Grande District Coastal Protection

Sierra Leone – CWGC – Sea Defence King Tom Common Wealth War Cemetery

Bangladesh – Government of Bangladesh / HaskoningDHV – Coastal Embankment Improvement Project Phase 1 (CEIP-1)

Sri Lanka – Lion Brewery – Flood Risk Analysis and Flood Protection

Sri Lanka – UDA – S-EIA Colombo Port City

Sri Lanka – RHDHV – Bridge Approach Road Dikkowita Fishery Harbour

Nigeria – NNPC – Project Management and Technical Support Gas Revolution Industrial Park (GRIP)

Sri Lanka – FHEC – Port City Colombo – Stability of Construction Works during Monsoon Period

Sri Lanka – CHEC – Design Review Colombo Port City

Nigeria – SENL – Eko Atlantic – Canal Entrance and Outlet Consultancy Services

The Gambia – NIRAS/UNDP – Coastal Protection Project