Tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung tin nhắn


Thông tin liên hệ

CDR International BV
Koningin Wilhelminalaan 43
3818 HN Amersfoort
Hà Lan

Điện thoại : +31 8 5301 0885
Di động : +31 6 2503 2246
Email : info@cdr-international.nl

Phòng thương mại: 56270127
Ngân hàng : IBAN: NL39 RABO 0175 2631 24  BIC/SWIFT: RABONL2U
Số vat : NL 823661507-B01